Полиетиленски производи

Дозна 2L/3L/4L

Буре 10L/15L

Буре 20L/25L

Буре 30L/45L

Буре 50L хоризонтално/вертикално

Буре 200L

Буре ИПЕ 60л 120л 200л

Шише 50ml/60ml/100ml/250ml/500ml/750ml/

Буре за медицински отпад 1L/5L/10L

Балон 3L/5L/10L

Канта Палнис 3L и 5L

Kанта Нова 4L и 5L

Канта палетна 10L/20L

Стандард канта 25L и 28L Палетна Канта

Канта за наводување 7L/12L

Буре кампинг 10L/20L