Полиетиленски производи

Буре 200L

Буре ИПЕ 60л 120л 200л

Буре 120L

Буре 90L

Буре 75L/60L

Буре 50L хоризонтално/вертикално

Буре 30L/45L

Буре 20L/25L

Буре 10L/15L

Дозна 2L/3L/4L

Шише 50ml/60ml/100ml/250ml/500ml/750ml/

Буре за медицински отпад 1L/5L/10L

Стандард канта 25L и 28L Палетна Канта

Канта палетна 10L/20L

Канта Палнис 3L и 5L

Kанта Нова 4L и 5L

Канта за наводување 7L/12L

Буре кампинг 10L/20L

Балон 3L/5L/10L

Шише 1L

Шише за шампон 0.250L/0.4L/0.5L/1L

Шише за шампон 0.03L/0.250L

Шише за течен детергент

Шише за уље