ПЕТ Производи

Балон 4L/5L

Балон 2L/3L/5L

Шише за течен сапун 0.4L/0.5L/1L

Шише за јогурт 0.5L/1L/1.5L

Шише за течен сапун 0.4L/0.5L/1L

Шише за течен сапун 0.5L/1L

Шише за течен сапун 0.4L/0.5L/1L

Шише 0.1L/0.5L/1L